Skip to content

Debatteren in het Natuurcentrum

Datum:

Tijd:

Debatteren in het Natuurcentrum

Bij het Natuurcentrum kan door scholen een debat gereserveerd worden onder begeleiding van een gids. De gids krijgt in het debat de voorzittersrol. Leerlingen vormen samen de teams en jury en gaan het debat uitvoeren. Het volledige debat neemt ongeveer 1 ½ uur in beslag per 2 teams (voor- en tegenstander).

Het debat
Aan de start van het debat wordt de voorzitter geïntroduceerd en worden de regels uitgelegd. Als eerste debatonderdeel krijgen de teams 20 minuten lang de tijd om de laatste voorbereidingen te treffen met betrekking tot het zoeken van achtergrondinformatie over het onderwerp en de rolverdeling. Bij het volgende onderdeel gaat vanuit ieder team één leider een samenvatting/opsomming geven over hun standpunten. Tussendoor mogen door de opponenten vragen stellen waar meteen een antwoord op gegeven moet worden. Als laatste wordt er gedebatteerd over de gepresenteerde standpunten.

Ter afronding wordt een winnaar uitgeroepen op basis van een beoordelingsformulier.

Thema’s
Het is goed mogelijk dat leerlingen op school al aan de slag gaan met het zoeken van achtergrondinformatie. Stellingen en andere praktische zaken omtrent het debat worden altijd vooraf in overleg met de voorzitter vormgegeven en voorbereid. Stellingen hebben vaak betrekking op de thema’s visserij, duurzaamheid, energietransitie, ecologie, recreatie, kust- en duinbeheer, biodiversiteit, scheepvaart, geschiedenis en cultuur.

Boeken van het debat
Geïnteresseerd in debatteren in het Natuurcentrum? Neem dan contact op met ons op via info@amelandermusea.nl. De aanvraag van het debat moet minstens 4 weken voor aanvang zijn opgestuurd in verband met voorbereidingstijd.

Kosten per debat van 1 ½ uur: €137,50

Maximaal aantal deelnemers: 30 leerlingen

Details

    Deel deze activiteit
    Toevoegen aan je kalender

    Recent Projects

    Back To Top