Skip to content

Bestuursleden Stichting Amelander Musea (STAM)
Joop Lodewijks             Onafhankelijk (voorzitter)
Jan de Vries                  Stichting Paardenreddingboot Ameland
Sjouke Winia                Stichting Ouwe Pôlle
Wim den Hartogh        Vereniging vrienden Amelander korenmolens
Marjan Veenendaal      Stichting Natuurmuseum

Momenteel is er een vacante positie voor Onafhankelijk lid beschikbaar. 

Bestuursleden Stichting Ouwe Pôlle Ameland
Meinte Bonthuis        Interim voorzitter
Tina Brouwer             Secretaris
Sjouke Winia             (Namens de Stichting in de STAM)
Joke Mosterman
Jacob Roep
Gerlof Molenaar
Koos Molenaar

Bestuur Stichting Paardenreddingboot Ameland
Jan de Vries              Interim voorzitter
Douwe Bakker          Walbaas
Piet Faber
Pieter Faber              Schipper
Jellie de Vries
Gerrit Dokter            Voerlieden
André Ruygh             EHBO

Bestuursleden Vrienden Van Amelander Korenmolens
Wim den Hartogh        Voorzitter
Jan Engels
Willem Kiewiet
Jolanda Molenaar          Secretaris
Harry Wijnberg
Sjouke Wijnberg

Bestuur Stichting Natuurmuseum:
Jan de Vries            Voorzitter
Jaap Ridder             Secretaris
Tonnie Overdiep
Tom Rustebiel
Arjan Verbiest
Marjan Veenendaal
Rixt Wind

Back To Top