De stichting Amelander musea (STAM) is op 1-12-1999 opgericht en behartigt de belangen van drie stichtingen en één vereniging, te weten: de stichting Ouwe Pôlle, de stichting Natuurmuseum, de stichting Paardenreddingboot en de Vereniging Amelander Korenmolens. Statutair is vastgelegd dat de STAM de eindverantwoordelijkheid draagt  voor de exploitatie, financiën, personeelsbeleid, gebouwen en collecties. De oorspronkelijke “moederstichtingen”  en de vereniging bepalen de inhoudelijke koers, organiseren de exposities en de verkoop van producten. De STAM heeft zich verplicht om jaarlijks één vergadering te beleggen met de aansloten museale stichtingen, vereniging Amelander molens, als ook met de gemeente Ameland. Dit bestuursmodel wordt inmiddels ruim vijftien jaar toegepast (inclusief een voorbereidingsperiode van vijf jaar). De gekozen bestuursvormen werkwijze lijkt ook de komende jaren het meest voor de hand liggende organisatiemodel. In de museumwereld is deze samenwerkingsvorm bekend als “Amelander model”, welke  inmiddels veel navolging heeft gekregen.

Stichting Amelander Musea (STAM)