Ga naar hoofdinhoud

Gerealiseerde Projecten | 2022

Funerair project Ameland

In november 2019  heeft dit project een aanvang genomen middels een lezing over de kerkhoven. Door de Corona is alles opgeschoven, maar de volgende activiteiten hebben sindsdien plaatsgevonden:

  • het formeren van een werkgroep met daaraan gekoppeld de vergaderingen.
  • het maken van een boek “Begraven op Ameland” met een oplage van 750 stuks.
  • Het organiseren van een Funeraire dag.
  • Flyers zijn over het gehele eiland verspreid.
  • Op de dag zelf waren deskundigen aanwezig van stichting Dodenakkers en een steenhouwer uit Groningen.
  • Het plaatsen van info borden op de kerkhoven (is in behandeling)

We kunnen terug zien op een geslaagd project.

Namens de werkgroep, Meinte Bonthuis.

Back To Top