Skip to content

Dag van de Duinen 18 september 2021

de Dag van de Duinen

Excursie Ameland:

Stichting Duinbehoud organiseert in het kader van de Dag van de Duinen de volgende excursie: Jonge, dynamische duinvorming op Ameland

Honderden jaren hebben Amelanders de duinen een handje geholpen als zeewering. De afgelopen vijf jaar is het duin spontaan en verrassend snel aangegroeid tussen strandpaal 4 en 7. Je bent er getuige van een dynamisch natuurlijk proces.

Wind en water hebben de jonge duinen gevormd tot 150 hectare nieuw duingebied. Het is een dynamisch gebied, waar geen jaar hetzelfde is. Aan de voet van de duinen groeien maar liefst 120 plantensoorten, als zeekraal en schorrekruid. Het is een voedselbron voor meeuwen, aalscholvers en wadvogels als de bonte strandloper en de rosse grutto. Bijzonder is dat je hier in het klein een landschapsdoorsnede ziet van Ameland: van wad tot Noorzeekust. Deelnemers wordt aangeraden laarzen aan te trekken, want je waadt door geultjes en plassen.

Datum: 18 september
Tijd: 10.00 – 12.00
Startpunt: Strandpaviljoen Ballum
Afstand: 3 km
Max. aantal personen: 20

Inschrijven via deze link: https://www.duinbehoud.nl/excursies/jonge-dynamische-duinaangroei-op-ameland-18-september-10-00-tot-12-00/

Back To Top