skip to Main Content

Eendenkooien horen bij het Waddengebied. Ooit waren er wel 140 langs de kust en op de eilanden. 24 kooien die nog over zijn, zijn de afgelopen jaren zorgvuldig gerestaureerd.
De fototentoonstelling ‘Groene Monumenten in Vogelvlucht’ laat de diversiteit en de schoonheid van de kooien zien en is de hele zomer te bezoeken in het Natuurcentrum in Nes op Ameland.

In de tentoonstelling krijgt de Amelander Nassaukooi extra aandacht. Deze kooi is ook te bezoeken. Op eigen gelegenheid met een toegangskaartje, verkrijgbaar bij restaurant het Koaikershuus. Of met een kooiker tijdens een eendenkooi excursie.

Meer informatie via www.amelandermusea.nl / info@amelandermusea.nl.

Back To Top