skip to Main Content

Fototentoonstelling Eendenkooien in het Waddengebied

‘’Groene Monumenten in Vogelvlucht’’
Eendenkooien horen bij het Waddengebied. Ooit waren er wel 140 langs de kust en op de eilanden. 24 kooien die nog over zijn, zijn de afgelopen jaren zorgvuldig gerestaureerd.
De fototentoonstelling ‘Groene Monumenten in Vogelvlucht’ laat de diversiteit en de schoonheid van de kooien zien en is de hele zomer te bezoeken in het Natuurcentrum in Nes op Ameland.

Bijzonder cultuurgoed!
De eendenkooien maken deel uit van de cultuurhistorie van het hele Waddengebied. In de kooien werden eenden gevangen voor consumptie. Dat gebeurt nog steeds in enkele kooien; andere kooien zijn nu in gebruik als excursiekooi of voor wetenschappelijk onderzoek. Het ambacht van kooiker wordt nog steeds levend gehouden. Gelukkig maar, want ook de kooiker maakt deel uit van dit bijzondere cultuurgoed!
Groene monumenten De groene monumenten zijn niet alleen dragers van vele verhalen, maar ook beeldbepalende landschapselementen die als eilanden in het lage en lege waddenland liggen. Dankzij de verplichte rust in een eendenkooi, vastgelegd in het afpalingsrecht, kon de natuur zich er ongestoord ontwikkelen, waardoor bijzondere biotopen zijn ontstaan die plaats bieden aan specifieke flora en fauna.
Restauratie afgerond In september 2018 werd het restauratieproject De Kongsi van de Eendenkooi afgerond. Ter ere daarvan heeft Dutch Heritage Photography alle eendenkooien vanuit de lucht gefotografeerd. Dat levert een fascinerend beeld op van de rijkdom en variaties in vormen van de kooien. Ook laten ze heel mooi zien wat de relatie is tussen de eendenkooien en het vogelrijke Werelderfgoed Waddenzee.

De Amelander Nassaukooi
In de tentoonstelling krijgt de Amelander Nassaukooi extra aandacht. Deze kooi is ook te bezoeken. Op eigen gelegenheid met een toegangskaartje, verkrijgbaar bij restaurant het Koaikershuus.
Of met een kooiker tijdens een eendenkooi excursie.

Meer informatie via www.amelandermusea.nl / info@amelandermusea.nl.

Back To Top